Monitor MX10

V případě poklesu napětí pod nastavenou hodnotu Monitor ihned odesílá informace do Gateway, která spustí alarm. Umožňuje rozdělení ohrady na sektory.