Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Zjistěte kvalitu RF signálu ve vaší oblasti

Zkuste podle jednotlivých kroků v našem článku zjistit, jak dobře na tom bude RF signál v oblasti, kde chcete mít naše chytrá RF zařízení.

Hned na začátku je velmi důležité zmínit, že problematika šíření RF signálu je ovlivněna několika desítkami parametrů a přírodních vlivů, které jsou neovlivnitelné. V první řadě musíme brát ohled na podmínky v daném místě, zohlednit musíme jak hustotu vegetace (křoviny, remízky nebo lesy), tak i vzdálenost mezi jednotlivými zařízeními. Pokud už předem tušíte, že ve vašem místě bude vzhledem k porostu nebo kopcovitosti problém se šířením signálu, využijte našich externích antén. Ty je možné použít na všechna chytrá RF zařízení. Antény instalujte co nejvýše, aby se co nejvíce zlepšila přímá viditelnost. Myslete na to, že čím méně překážek bude mít signál v cestě, tím lépe se bude šířit.

V našem článku věnovanému instalaci externích antén, najdete více informací o správné montáži.

Jednodušší varianta s pomocí map

Pro tuto variantu použijte mapy.cz. Tento výstup berte jako velmi orientační.

  • 1. V dolním pravém rohu mapy klikněte na řádek „Nástroje“ ► „Měření vzdálenosti a plochy“. (obr. č.1)
  • 2. Do mapy zadáte bod umístění generátoru a bod umístění Gateway.
  • 3. Bod generátoru vždy spojte s bodem Gateway.
  • 4. Okno na pravé straně zobrazuje výškový profil spojených bodů.
  • 5. Pro spolehlivé spojení RF zařízení je nutné, aby v zobrazeném výškovém profilu nebyly žádné protínající pahorky. (obr. č.2)
  • 6. V případě, že na spojnici bodů vidíte překážky a protínající pahorky neznamená to, že zařízení nebudou fungovat. (obr. č.3)
Obr. č.1
Obr. č.1 Pole s funkcí měření vzdálenosti
Obr. č.2 Signálu nic nestojí v cestě a nic nepřekrývá jeho výškový profil 
Obr. č.3 Signál má v cestě překážky, které překrývají jeho profil

Varianta s pomocí našeho technického oddělení

Pro případ, že výstupní informace z mapy.cz není zcela zřetelná a dostačující, kontaktujte naše oddělení. Zkušený technik pomocí interního programu dokáže s větší přesností zjistit, jak dobře se RF signál ve vaší oblasti bude šířit.

V tomto případě si prosím připravte podklady, které od vás budeme potřebovat. Jedná se o GPS souřadnice jednotlivých bodů, kde mají být umístěny zařízení fencee. Podklady prosím připravte do tabulky, tak jak vidíte na obrázku č.4 a zašlete na e-mail: michal.tares@fencee.cz

Obr. č.4 Sepsané souřadnice jednotlivých zařízení

Jak získat GPS souřadnice? 

  • 1. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko „Trasa“
  • 2. Vyberte bod a v panelu najeďte na GPS souřadnice, zkopírujte si je. (obr. č.5)
Obr. č.5 Po rozkliknutí bodu zkopírujte GPS souřadnice
Obr. č.6 Náhled na výstup z interního programu vám bude zaslán technikem

Na posledním obrázku (obr. č.6) je náhled na výstup z interního programu. Ten vám bude zaslán technikem spolu s komentářem a návrhem řešení vaší situace. Na závěr bychom rádi dodali, že prakticky každá instalace má řešení a tyto výstupní informace berte orientačně.

V případě dotazů, se obraťte na naše technické oddělení michal.tares@fencee.cz Rádi vám poradíme a pokusíme se najít řešení.

Napište nám

* *

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů