Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Tipy pro instalaci externích antén

Při instalaci externích antén za účelem zlepšení kvality a s tím navazující zvýšení vzdálenosti přenosu RF signálu je důležité dodržet pár zásadních kroků, které vám podrobněji popíšeme v článku níže. Externí anténa je praktickým řešením v případě, že ve vaší oblasti je vlivem terénu, kopcovitosti nebo hustoty porostu snížený přenos signálu. Kvůli těmto přírodním faktorům můžete instalací externích antén na vyvýšená místa zvýšit kvalitu přenosu a dosah na vzdálenost až 30 kilometrů.

Kroky ke správné instalaci a fungování antén

V první řadě je velmi důležité instalovat zařízení s anténou nebo samotné antény na místa, kde docílíte přímé viditelnosti mezi zařízeními. Pro kvalitní šíření RF signálu doporučujeme instalaci antén co nejvýše nad terénem.

  • Před samotnou instalací se přesvědčte, že místa, na které chcete antény instalovat, jsou dostatečně vysoko nad všemi překážkami a nic nebrání signálu v cestě šíření.
  • V cestě mezi anténami zkontrolujte výšky stromů, kopců, budov nebo jiných objektů, které by mohli bránit v šíření.
  • Je možné, že vám vaše poloha a okolní terén neumožní splnit podmínky přímé viditelnosti mezi anténami. V takovém případě se snažte co nejvíce eliminovat veškeré překážky v cestě signálu. Před finální instalací antén na zvolené místo zkontrolujte kvalitu signálu na displeji zařízení.
  • Doplníme, že pro šíření signálu jsou nejhorší místa s hustým porostem, jako jsou remízky a husté křoviny.

  • U obrázku se správnou instalací vidíte externí antény instalovány nad nejvyšším horizontem (kopcem). V takovém případě je cesta signálu bez překážek, antény na sebe vzájemně vidí a mají přímou viditelnost. Signál se tak bude naprosto bez problému šířit a dosahovat nejvyšší možné kvality.
  • Názorná ukázka na obrázku z nevyhovující instalací znázorňuje situaci, kdy jsou antény umístěny velmi nízko pod horizontem a jsou v tzv. radiovém stínu. Šíření signálu nebude v tomto případě kvalitní. A nebude plně využit potenciál externí antény.

Radio Path - prostor šíření signálu

Radio Path značí oblast kolem pomyslné přímky mezi anténami, do které se radiové vlny šíří po opuštění antény. Pro správné fungování a silnou kvalitu signálu je důležité udržovat rádiovou cestu čistou a bez překážek.

Úroveň kvality signálu je zobrazena na displeji zařízení

Na displeji jednotlivých zařízení vždy na první pohled zjistíte, jak silná je kvalita signálu. Zobrazení silného nebo dostatečného signálu je informací o tom, že komunikace mezi zařízeními bude probíhat v pořádku. Při zobrazení středního nebo slabého signálu doporučujeme zvolit lepší místo pro umístění zařízení nebo instalovat externí anténu, která přenos signálu výrazně zlepší.

  • Mějte na vědomí, že síla a kvalita signálu bude vždy záležet na místních podmínkách a okolním prostředí.

Instalace a montáž antény

Ujistěte se, že zvolené místo pro instalaci antén je co nejvíce vzdálené od ostatních antén a stožárů. Doporučujeme, aby v okolí instalace nebyly žádné další předměty, jako jsou střešní okapové žlaby a odtokové trubky, ty mohou způsobovat rušení a snižovat kvalitu signálu. Důležitou rolí je také samotná montáž antény. Pro správné fungování namontujte anténu svisle. Montáž vodorovně nebo pod úhlem výrazně snižuje její výkon. Zajistěte, že antény jsou instalovány ve stejné rovině a jsou vyrovnány do středu signální dráhy.

Na obrázku vidíte příklady správné a špatné montáže antén

Během instalace dodržujte následující body

  • Dbejte na to, aby nebyl přívodní kabel k anténě během instalace zkroucen nebo zlomen. To může vést k nevratnému poškození kabelu a tím špatnému vysílacímu výkonu a ztrátě signálu.
  • Použijte přiměřenou potřebnou délku přívodního kabelu. V případě, že nevyužijete celou potřebnou délku kabelu, v žádném případě zbytek neomotávejte kolem sloupku. Tím můžete způsobit nevratné poškození nebo zlomení. Kabel nechte volně viset na sloupku a u země využijte přebytek kabelu na okapovou smyčku. Ta zajistí, že voda (rosa) po kabelu nenateče do zařízení.

Závěrem bychom rádi doplnili, že celá problematika šíření RF signálu je složitá a ovlivněná několika přírodními faktory. Proto nelze předem určit, zda bude spojení mezi zařízeními kvalitní a dostatečné.

V případě, že přemýšlíte nad systémem chytré farmy a nejste si jistí, jak dobře se ve vašem místě bude signál šířit, můžete využít postup pro zjištění kvality signálu, kterému se detailně věnujeme v našem dalším článku.

Můžete využít také podporu našeho technického oddělení, které vám při zjištění signálu ve vaší lokalitě bude nápomocno a pro detailnější informace může využít náš interní program pro přesnější měření šíření kvality signálu.

Napište nám

* *

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů