Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Jak využít svorku pro měření hodnoty uzemnění a svorku s 50% výkonem?

Zelená a žlutá výstupní svorka na výkonných generátorech fencee energy DUO ED a chytrých RF generátorech energy DUO RF EDX je praktickou pomůckou, kterou využijete během chovu zvířat v elektrickém ohradníku. V tomto článku si vysvětlíme, jak lze tyto svorky připojit a jaké přinášejí benefity.

Žlutou svorkou se sníženým 50% výkonem lze napájet další ohradu pro menší zvířata, nebo ji můžete připojit nezávisle na spodní vodič ohradníku kvůli problémům s vysokou trávou, porostem.

Zelená svorka je skvělou pomůckou pro měření a zjišťování kvality uzemnění elektrického ohradníku.

Žlutá svorka se sníženým 50% výkonem

Svorku s polovičním výkonem mají naše výkonné zdroje energy DUO ED a chytré zdroje elektrického ohradníku energy DUO RF EDX. Žlutá svorka se sníženým výstupním výkonem zhruba na polovinu má dvě možnosti pro připojení k elektrické ohradě. Obě možnosti zapojení mají své vlastnosti a je pouze na vás, pro jakou možnost se rozhodnete.

Barevné svorky a příslušesntví chytrého generátoru fencee energy DUO RF EDX

Zapojení na další ohradu pro menší zvířata

Zapojení elektrické ohrady pomocí žluté svorky je užitečné řešení pro chovatele, kteří mají v ohradách mláďata, menší a citlivější zvířata. Například hříbatatelata, jehňata a další. V takovém případě má chovatel v  ohradníku zapojeném přes svorku s plným výkonem velká dospělá zvířata. V druhé ohradě zapojené přes žlutou svorku polovičního výkonu může mít mláďata nebo menší zvířata, pro které je snížený impuls naprosto postačující. Díky žluté svorce tak můžete jedním zdrojem napájet více ohrad, které budou mít odlišné hodnoty napětí. V praxi to může vypadat tak, že budete mít jednu větší ohradu pro skot a druhou menší ohradu pro koně.

Připojení další elektrické ohrady samostatně na žlutou svorku se sníženým výkonem

Nezávislé zapojení na spodní vodič ohrady

Další možností k využití žluté svorky s polovičním výkonem je připojení na spodní vodič ohrady, kvůli růstu vegetace. Toto zapojení využijí uživatelé, kteří nechtějí, aby byl výkon zdroje ovlivněn vysokým porostem, který způsobuje ztráty a „svádí“ napětí do země při dotyku s vodičem.

Zapojením spodního vodiče na žlutou svorku se takovým ztrátám napětí vyvarujete. Výkon zdroje tak nebude ovlivněn. Na zbývajících vodičích zapojených běžně na červenou svorku s plným napětím, bude naměřen plný výkon. 

Připojení spodního vodiče přes žlutou svorku se sníženým výkonem, kde lze očekávat prorůstání vegetací
Připojení spodního vodiče přes žlutou svorku se sníženým výkonem, kde lze očekávat prorůstání vegetací

TIP: Naše výkonné generátory energy DUO na svém displeji zřetelně zobrazují stav zatížení elektrické ohrady. Rychle a snadno tak zjistíte, v jakém stavu je vaše ohrada a zda už je tráva natolik vysoká, že potřebuje posekat. Generátor na svém LCD displeji zobrazuje pět stavů, které indikují výšku porostu.

Zobrazení naměřených hodnot zatížení ohrady na LCD displeji generátorů fencee energy DUO ED a energy DUO RF EDX

Modelová řada výkonných generátorů fencee energy DUO ED a energy DUO RF EDX zobrazuje stav zatížení ohradníku na svém velkém LCD displeji. Díky tomu snadno zjistíte, v jaké kondici je vaše ohrada a zdali už bude nutné trávu pod vodiči posekat. Generátory energy na svých LCD displejích ukazují pět stavů, které signalizují výšku prorostlé vegetace.  

Hodnoty zatížení elektrické ohrady zobrazované na LCD displeji:

  • > 1000 ohm krátká ohrada s minimem porostu
  • 1000 ohm střední ohrada mírně prorostlá
  • 500 ohm delší ohrada mírně prorostlá
  • 300 ohm delší ohrada středně zarostlá nebo mírně zarostlá po dešti
  • < 300 ohm hustě zarostlá ohrada s vysokými ztrátami napětí

Zelená svorka pro připojení kontrolního měření uzemnění

Novinkou našich chytrých zdrojů elektrického ohradníku energy DUO RF EDX je speciální zelená svorka pro měření kvality uzemnění. Pomocí této svorky připojíte generátor na kontrolní zemnící tyč a rychle zjistíte, jestli je současné uzemnění dostatečné, nebo jestli je třeba zlepšit přidáním zemnící tyče, zvlhčením půdy kolem uzemnění.

Ukážeme si postup, jak správně připojit zdroj elektrického ohradníku na zelenou svorku kontrolního měření uzemnění. Pro měření uzemnění je potřeba použít kontrolní zemnící tyč. Umístěte ji alespoň 10 metrů od současného uzemnění elektrického ohradníku. Čím dále kontrolní zemnící tyč dáte, tím přesnější bude naměřená hodnota. Doporučujeme použít pozinkovanou zemnící tyč s délkou 100 cm. Propojte ji vysokonapěťovým kabelem přes zelenou svorku chytrého generátoru energy DUO RF EDX.

Kontrolní měření uzemnění elektrických ohradníků fence

Po připojení zemnící tyče vyberte ovládacími tlačítky na generátoru obrazovku s kontrolním měřením uzemnění. Poznáte jí tak, že na displeji je vidět ikona uzemnění. Po zvolení obrazovky začne generátor na displeji zobrazovat naměřené hodnoty impedance v elektrickém ohradníku. Pro měření kontrolního uzemnění je potřeba, aby odpor ohrady byl menší než 500 Ohmů. Jestliže bude odpor ohradníku menší jak 500 Ohmů, pak kontrolní měření funguje automaticky a na obrazovce kontrolního uzemnění se zobrazí rozdíl napětí, který vyhodnotíte podle uvedené tabulky níže. Jestliže je odpor větší, musíte pro kontrolní měření ohradu ručně zkratovat, abyste dosáhli hodnoty pod 500 Ohmů.

Zkratování elektrické ohrady uskutečníte opřením kovové tyče na vodič ohrady ve vzdálenosti alepsoň 50 m od zdroje. Zkratování lze docílíte také zasunutím zemnící tyče do země a následným propojením s vodičem ohradníku. Jakmile zkratováním ohrady dosáhnete hodnoty odporu pod 500 Ohmů, tak se vám na obrazovce kontrolního uzemnění zobrazí rozdíl napětí a ten vyhodnotíte podle následující tabulky.

Tabluka:

Hodnota kontroly uzemnění na displeji generátoru  Stav
0 – 0,20 kV vše v pořádku
0,20 – 0,50 kV zkontrolujte zemnění, preventivně přidejte další zemnící tyč
> 0,5 kV nutno opravit, nebo doplnit zemnící tyč

 

Pokud displej generátoru u kontrolního měření uzemnění zobrazuje pouze pomlčku, indikuje stav, kdy na kontrolní svorku není připojena měřící elektroda nebo když není provedeno dostatečné zkratování vodiče elektrické ohrady.

Generátor připojený na měření kontrolního uzemnění vám usnadní práci a prakticky nepřetržitě měří hodnotu uzemnění. Není třeba chodit se zkoušečkou a proměřovat ohrady pomocí zkratování a zkoušečky. Hodnoty uzemnění vidíte vždy na první pohled. Naměřenou hodnotu měření uzemnění najdete také ve vašem chytrém telefonu v aplikaci fencee Cloud.

Aplikace fencee Cloud - zobrazení kontrolního měření uzemnění
Aplikace fencee Cloud - zobrazení kontrolního měření uzemnění

Pokud se vám stále nedaří správně připojit generátor pro kontrolní měření nebo se chystáte připojovat druhou ohradu s mláďaty na svorku se sníženým výstupem a nejste si jisti správným postupem, kontaktujte nás. Naše technické oddělení vám se správným zapojením poradí.

Pokud potřebujete poradit s připojením generátoru pro kontrolní měření uzemnění, kontaktujte nás. Rádi vám se správným zapojením poradíme.  

Napište nám

* *

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů